Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Trójcy obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:

 • Sławnikowice,
 • Gronów,
 • Pokrzywnik,
 • Jerzmanki,
 • Gozdanin,
 • Białogórze,
 • Trójca.

(Uchwała Nr 220/1 Rady gminy Zgorzelec z dnia 27.02.2001)

 • Organ prowadzący szkołę - Rada Gminy Zgorzelec
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 • Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo - księgową jako jednostka budżetowa podległa Urzędowi Gminy Zgorzelec 

      Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.